СЪДБОВНИЯТ ЕЗИК НА СЪНИЩАТА

ЩАСТИЕ - ако си щастлив насън или много се радваш, ще плачеш наяве.

ЩЕДЪР - ако насън си щедър към някого, ще получиш пари или наследство.

ЩИПЯ - ако те ощипят насън, наяве ще те оклеветят; ако ти ощипеш някого, внимавай - не си много коректен с колегите си.

ЩРАКАШ - щракаш ли насън револвер или пушка - ще се разтревожиш за празни работи.

ЩУРЕЦ - ако чуеш насън щурец да свири, внимавай - партнЪорът ти често поглежда встрани.

ЩЪРКЕЛ - сънуваш ли щъркел - ти си щастлив човек и домът ти е пълен; момичетата, които сънуват щъркел, трябва да внимават - може да им донесе нежелана бременност.

 
Забележки, коментари и предложения изпратете от тук
или във форума на Stz-BG.com
Copyright © 2001-2023 Damage Inc. Всички права запазени!